CẢM NGHĨ KHÁCH HÀNG

A Tam Thanh Hóa

Chuẩn chè Thái Nguyên, rất ngon và giá lại còn phải chăng, tôi đã mua mấy năm ở đây, mọi người nên thử 1 lần để hiểu cảm giác chè ngon nó thế nào

A Tam Thanh Hóa

Chuẩn chè Thái Nguyên, rất ngon và giá lại còn phải chăng, tôi đã mua mấy năm ở đây, mọi người nên thử 1 lần để hiểu cảm giác chè ngon nó thế nào